Biblias

Biblia Kviz

Akár már ma a telefonján lehet a legjobb verziója a Magyar Bibliának.

A Biblia rendszeres olvasása az egyik legfontosabb szokás amit ki lehet alakítani. Tudunk önnek ebben segíteni. A mi küldetésünk, hogy eljuttassuk a Magyar Bibliát mindenkinek, aki szeretné azt.

Töltse le a Biblia programot a telefonjára vagy tabletjére, így később offline módban (internet nélkül) is tudja olvasni.

A Keresztények számára a Biblia a hit és az élet könyve. A Biblia Szent, mert Isten fejezi ki benne akaratát.

A Szent Biblia tele van bölcsességgel, ezért is a Keresztények szent könyve. Isten különleges és valódi szavat tartalmazza, valamint útmutatást az egész emberiségnek.

A Biblia két részből áll: az Ószövetségből és az Újszövetségből. Az Ószövetség 39 könyvet tartalmaz, míg az Újszövetség 27-et.
biblia-kviz-9
Válassza ön is a Bibliát Magyarul: Mózes Első Könyve, Mózes Második Könyve, Mózes Harmadik Könyve, Mózes Negyedik Könyve, Mózes Ötödik Könyve,  Józsué, Bírák, Ruth Sámuel Első  Sámuel Második , A Királyok Első ,  A Királyok Második  1 Krónika 2 Krónika Ezsdrás, Nehémiás Eszter Jób Zsoltárok Példabeszédek Prédikátor, Énekek, Ézsaiás, Jeremiás siralmai, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Joel, Ámósz , Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Zakariás, Malakiás, Máté, Márk, Lukács, János, Az Apostolok Cselekedetei , Rómaiakhoz, 1 Korinthusiakhoz, 2 Korinthusiakhoz, Galatákhoz, Efezusiakhoz, Filippiekhez ,Kolosséiakhoz, 1 Thesszalonikaiakhoz, 2 Thesszalonikaiakhoz, 1 Timóteushoz, 2 Timóteushoz, Tituszhoz, Filemonhoz, Zsidókhoz, Jakab, Péter Első,  Péter Második,  János Első, János Második, János Harmadik, Júdás, Jelenések Könyve.

https://play.google.com/store/apps/details?id=biblia.kviz