Biblias

Biblia Romaneasca

Astăzi puteți avea pe dispozitivul mobil cea mai bună ediție a Bibliei românești.

Studiul regulat al Bibliei este una dintre cele mai importante obiceiuri pe care il puteti dezvolta. Noi vă putem ajuta. Misiunea noastră este de a aduce Biblia în limba română pentru oricine care o vrea.
24 de milioane de vorbitori nativi din România, Moldova și peste tot în lume pot citi Cuvântul lui Dumnezeu în propria lor limbă!

Descărcați aplicația noastră Biblie pe telefon sau tabletă, astfel încât să puteți citi mai târziu offline (fără o conexiune la Internet).
biblia-romaneasca-8
Pentru creștin, Biblia este o carte de credință și viață. Biblia este sfântă, pentru că prin ea Dumnezeu Isi exprimă voința lui.

Sfânta Biblie este o carte atât de plină de înțelepciune, cartea sfântă a creștinilor. Acesta conține Cuvântul unic și real al Lui Dumnezeu și conține un ghid pentru omenire.

Biblia este împărțită în două părți: Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament conține 39 de cărți și Noul Testament conține 27 de cărți.
Selectați o carte a Bibliei în limba română:

Geneza, Ieșirea, Levitic, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Regi, 2 Regi, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov, Psalmi, Proverbe, Ecleziast, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângerile Lui leremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania , Hagai, Zaharia, Maleahi,
Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Iacob,  1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda, Apocalipsa

https://play.google.com/store/apps/details?id=biblia.romaneasca