Biblias

Bijbel in Gewone Taal

Vanaf vandaag is het mogelijk om de beste editie van de Nederlandse Bijbel op je mobile te lezen.

Download de Bijbel app op je mobiele telfoon of tablet zodat je hem later kan lezen (Zonder internet conectie)

Regelmatige studie van de Bijbel is een van de meest belangrijke gewoonten die je kunt ontwikkelen. Wij kunnen u helpen: onze missie is om de Bijbel in het Nederlands te brengen aan zo veel mogelijk mensen. We proberen ongeveer 28 miljoen lezers te berijken in Nederland, Afrika, het Caribisch gebied en over de hele wereld.

Voor de christenen, is de Bijbel een boek van vertrouwen en leven. De Bijbel is heilig, omdat het door god gemaakt is.

De Bijbel is een boek vol met wijsheid, en het heilige boek van de christenen. Het bevat het unieke en echte Woord van God en het bevat een leidraad voor de mensheid.
bijbel-in-gewone-taal-10
De Bijbel is onderverdeeld in twee delen: Het oude- en nieuwetestament. Het oude testament bevat 39 boeken, en het nieuwe testament 27 boeken.
Kies een van ze, en je zal de hele lijst van de boeken vinden.

(Genesis, Exodus, Leviticus, numberi, Deuteronomium, Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremiah, Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi, Mattheüs , Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Corinthiërs,  2 Corinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippezen,  Colossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filémon , Hebreeën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring)

https://play.google.com/store/apps/details?id=bijbel.in.gewone.taal