Biblias

Varazdinska Biblija

Od sada možete imati najbolje izdanje Biblije na hrvatskom jeziku na vašem mobitelu: Prijevod Biblije Ivana Šarića, Sveta Riječ na vašem materinjem jeziku!

Redovito proučavanje Biblije je jedna od najvažnijih navika koje možete razviti.
Preuzmite našu aplikaciju za Bibliju na vaš mobitel ili tablet kako bi je kasnije mogli čitati offline (bez internetske veze).

Ova prekrasno pisana Biblija na hrvatskom je nastala iz pera Ivan Evanđeliste Šarića, nadbiskupa sarajevskog, između 1941. i 1942. godine. On je rođen u Travniku 1871. On je bio svećenik, pjesnik i pisac.
Izašlo je nekoliko prerađenih izdanja Šarićevog prijevoda Biblije.
Besplatno uživajte u Šarićevom originalnom prijevodu Svetog Pisma na vašem telefonu!
varazdinska-biblija-6
Za kršćana, Biblija je knjiga vjere i života. Biblija je sveta, jer kroz nju Bog izražava svoju volju.

Biblija je knjiga prepuna mudrosti, sveta knjiga kršćanstva. Sadrži jedinstvenu i stvarnu Božju Riječ i vodič za čovječanstvo.

U njoj možete pronaći sve knjige Starog i Novog Zavjeta: Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon, Jošua, Suci, Ruta, 1 Samuelova, 2 Samuelova, 1 Kraljevima,  2 Kraljevima, 1 Ljetopisa, 2 Ljetopisa, Ezra, Nehemija, Estera, Job, Psalmi, Mudre izreke, Propovjednik. Pjesma nad pjesmama, Izaija, Jeremija, Tužaljke, Ezekiel, Daniel, Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Zaharija, Malahija, Matej, Marko, Luka, IVan, Djela apostolska,  Rimljanima, 1 Korinćanima, 2 Korinćanima, Poslanica Galaćanima, Poslanica Efežanima, Poslanica Filipljanima, Poslanica Kološanima, Prva poslanica Solunjanima, Druga poslanica Solunjanima, Prva poslanica Timoteju, Druga poslanica Timoteju, Poslanica Titu, Poslanica Filemonu, Poslanica Hebrejima, Jakovljeva poslanica, Prva Petrova poslanica, Druga Petrova poslanica, Prva Ivanova poslanica, Druga Ivanova poslanica, Treća Ivanova poslanica, Judina poslanica, Otkrivenje (Apokalipsa).

https://play.google.com/store/apps/details?id=varazdinska.biblija